ข่าวกิจกรรม โครงการข่าวภารกิจผู้บริหารกับหน่วยงานภายนอก

ร่วมงานสงกรานต์สำนักงานจังหวัดเลย ประจำปี 2567

ดร.จักรกฤษณ์ พงษ์อินทร์วงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน และกิจการพิเศษ และนายทรงศักดิ์ พลดาหาญ ผู้อำนวยการกองกลางสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ร่วมงานสงกรานต์จังหวัดเลย

วันพุธที่ 9 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ดร.จักรกฤษณ์ พงษ์อินทร์วงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน และกิจการพิเศษ และนายทรงศักดิ์ พลดาหาญ ผู้อำนวยการกองกลางสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ร่วมงานสงกรานต์จังหวัดเลย สรงน้ำพระพุทธนวราชบพิตร และพระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ์ มีนายชัยพจน์ จรูญพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธาน มีหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเลยร่วมพิธี ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดเลย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

คลิกชมภาพ

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi