ข่าวประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

มหาวิทยาลัยราชภัฎเลยจะทำการดับไฟฟ้าแรงสูงภายในมหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 8 -11 ตุลาคม 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย จะดำเนินการซ่อมบำรุงหม้อแปลงไฟฟ้า บริเวณภายในมหาวิทยาลัยฯ จึงต้องมีการดับไฟฟ้าแรงสูงภายในมหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 8 -11 ตุลาคม 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฎเลยจึงขอแจ้งให้รับทราบ โดยทั่วกันและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

<<อ่านประกาศ>>