ข่าวกิจกรรมจิตอาสา

มรภ.เลย จัดกิจกรรม “อว.รวมพลัง ทำความดีถวายพ่อหลวง” 5 ธันวาคม

รองศาสตราจารย์สมเจตฯ์ ดวงพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยลาัยราชภัฏเลย เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสา “อว.รวมพลัง ทำความดีถวายพ่อหลวง”

วันที่ 3 ธันาวคม 2564 เวลา 09.40 น. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยลัยราชภัฏเลย จัดกิจกรรมจิตอาสา ” “อว.รวมพลัง ทำความดีถวายพ่อหลวง” เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติไทย และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม” โดย รองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยลาัยราชภัฏเลย เป็นประธานเปิดกิจกรรม และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาณุมาศ พรหมเทศ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กล่าวรายงานการจัดกิจกรรม

หลังพิธีเปิด ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรมหาวิทยลัยราชภัฏเลย ร่วมพัฒนาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และปลูกต้นไม้บริเวณสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ภาพพิธีเปิดกิจกรรม
ถ่ายภาพรวม
ร่วมพัฒนาภายในมหาวิทยาลัย
ปลูกต้นไม้

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi