ข่าวกิจกรรมจิตอาสา

มรภ.เลย จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหาคม 2565

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุมาศ พรหมเทศ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

วันที่ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 14.00 น. กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดกิจกรรม กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุมาศ พรหมเทศ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานเปิด มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และปลูกป่าที่วัดถ้ำผาปู่ อำเภอเมือง จังหวัดเลย

คลิกชมภาพพิธีเปิดกิจกรรม

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi