ข่าวกิจกรรมจิตอาสา

ชาวฟ้าชมพู ร่วมทำบุญตักบาตร 14 กุมภาพันธ์ วันราชภัฏ


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย พร้อมผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาส 14 กุมภาพันธ์ วันราชภัฏ

เช้าวันพฤหัสบดีท่ี่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 06.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานจุดธูปเที่ยนบูชาพระรัตนตรัย และหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 สืบเนื่องจาก วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2535 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนาม สถาบันราชภัฏ แก่วิทยาลัยครูทั่วประเทศ และได้มีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้อัญเชิญตราพระราชลัญจกรส่วนพระองค์ เป็นตราประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมหาที่สุดมิได้ เป็นสิ่งที่นำความภาคภูมิใจสูงสุดมาสู่ชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ มีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาร่วมพิธี ณ ลานอเนกประสงค์หน้าคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยลัยราชภัฏเลย วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562

คลิกชมภาพบรรยากาศ

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi