ข่าวประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

แจ้งนักศึกษาชั้นปีที่ 2, 3 เข้ารับการทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไปด้านภาษาอังกฤษ ที่ศูนย์ภาษา วันที่ 16 มีนาคม 2565

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จึงให้นักศึกษาชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 เข้ารับการทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไปด้านภาษาอังกฤษ ที่ศูนย์ภาษาจัดขึ้นในวันที่ 16 มีนาคม 2565 เวลา 14.00 น.

การทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไปด้านภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน CEFR
1. กำหนดสอบ วันพุธ ที่ 16 มีนาคม 2564 เวลา 14.00 น. (ใช้เวลาสอบ 1 ชั่วโมง)
2. สอบโดยชุดข้อสอบ Oxford Online Placement Test
3. ต้องใช้ “คอมพิวเตอร์ที่มีระบบปฏิบัติการ Windows 7,8 และ 10 เท่านั้น” พร้อมหูฟัง
4. ข้อสอบเป็นข้อสอบออนไลน์ “ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต” ในการทำข้อสอบ
5. นักศึกษาจะได้รับรหัสเข้าสอบทาง E-mail sb….@lru.ac.th (หากไม่สามารถเข้าใช้งาน E-mail ได้ ให้ติดต่อขอใช้งาน ที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ก่อนวันสอบ)
6. คู่มือการเข้าสอบ https://bit.ly/3HIkIgJ (นักศึกษา ต้องอ่าน รายละเอียดในคู่มือให้ครบก่อนการสอบ)
7. ลิงค์เข้าสอบ https://www.oxfordenglishtesting.com/login

ดาวน์โหลดเอกสาร

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi