รับสมัครสมาชิกสระว่ายน้ำ

ประกาศรับสมัครสมาชิกสระว่ายน้ำ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้ประกาศหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้บริการสระว่ายน้ำเพื่อนดำเนินการจัดเก็บค่าบริการใช้บริการสระว่ายน้ำมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีปีะสิทธิภาพ จึงประกาศหลักเกณฑ์การสมัครสมาชิกดังนี้

<<อ่านประกาศ>>