มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย MOU ร่วมกับอำเภอปากชม พัฒนาผลิตภัณฑ์ การท่องเที่ยว ยั่งยืน ชุมชนเข้มแข็ง

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ลงนามข้อตกลงความร่วมมือกับอำเภอปากชม  พัฒนาอำเภอเข้มแข็งสู่ความยั่งยืนตามแนวพระราชโชบายรัชกาลที่ 10

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ตัวแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือกับ สิบเอกเชษฐา ขาวประเสริฐ์ นายอำเภอปากชม ตัวแทนอำเภอปากชม  ร่วมมือทางด้านวิชาการลงสู่ชุมชน วิจัยพัฒนา แปรรูป สร้างผลิตภัณฑ์ เส้นทางท่องเที่ยว เสริมอาชีพให้ชาวชุมชนอำเภอปากชม จังหวัดเลย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย กล่าวว่า การลงนามข้อตกลงความร่วมมือครั้งนี้ เป็นหนึ่งในภารกิจสนองนโยบายของรัฐในสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนท้องถิ่น ตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
บันทึกข้อตกลงนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ บุคลากร สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมด้วยกระบวนการวิจัย ให้คณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น พัฒนาศักยภาพชุมชนให้สามารถพัฒนาตนเองได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน

สิบเอกเชษฐา ขาวประเสริฐ์ นายอำเภอปากชม ในส่วนของอำเภอปากชมจะสนับสนุนพื้นที่ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ภายในชุมชน ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในการติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการหรือกิจกรรม และจัดทำแผนร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เข้ามาพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน เช่น การแปรรูปมะม่วง พัฒนาบรรจุภัณฑ์ แปรรูปเป็นน้ำมะม่วง และผลิตภัณฑ์จากกล้วย สามารถต่อยอดเชื่อมโยงกับการท่องเทียวชุมชน ทำให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ตรงตามยุทธศาสตร์ที่การพัฒนาอำเภอปากชม

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *