ข่าวกิจกรรม โครงการ

ครบรอบวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ 2564

รองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานเปิดงานวันครบรอบวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564

วันที่ 29 กันยายน 2564 เวลา 07.50 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดงานครบรอบวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564 รองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยลัยราชภัฏเลย เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และร่วมทำบุญตักบาตร ผู้เกษียณอายุราชการถวายจตุปัจจัย ไทยธรรมแด่พระสงฆ์ กรวดน้ำ รับพร และรับน้ำพระพุทธมนต์ เป็นสิริมงคลชีวิต

ต่อมารองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพทักษ์ กล่าวแสดงความขอบคุณผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564 ที่ทำงานพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเลยมาตามลำดับ และมอบของที่ระลึก และแขกผู้มีเกียรติมอบของที่ระลึกแด่ผู้เกษียณอายุราชการ และถ่ายภาพเป็นที่ระลึก

หลังพิธีมอบของที่ระลึก ผู้เกษียณอายุราชการ เดินทางไปสักการะพระพุทธยาน พระใหญ่ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เสร็จพิธี ตลอดงานผู้เข้าร่วมงานปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19

คลิดชมภาพก่อนร่วมพิธี
คลิกชมพิธีเปิด ช่วงที่ 1
คลิกชมพิธีเปิด ช่วงที่ 2
บรรยากาศทำบุญตักบาตร
ผู้เกษียณอายุราชการถวายจตุปัจจัย ไทยธรรมแด่พระสงฆ์
ของที่ระลึก
อธิการบดีมอบของที่ระลึก
ผู้เกษียณรับของที่ระลึกจากแขกที่มาร่วมงาน
ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi