ข่าวภารกิจผู้บริหารกับหน่วยงานภายนอก

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดกอล์ฟการกุศลเพื่อหารายได้ช่วยเหลือนักศึกษา

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลชิงถ้วยเกียรติยศผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เพื่อหารายได้ช่วยเหลือนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย


เมื่อวันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกาย     น 2561 เวลา 06.00 น. มีการแข่งขันกอล์ฟการกุศลชิงถ้วยเกียรติยศ นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย มีนักกอล์ฟสมัครเล่นเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 100 กว่าคน ใช้กฏของ U.S.G.A. และ LOCAL RUCAL ของสนามกอล์ฟกำลังเอก ค่ายศรีสองรัก จังหวัดเลย

ในช่วงเย็น เวลา 16.00 น. เป็นการมอบรางวัลแก่นักกอล์ฟที่เข้าร่วมการแข่งขัน โดยมี นายชัยยุทธ ศรีวิไลลักษณ์ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และเป็นประธานคณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน กล่าววัตถุประสงค์การจัดการแข่งขันเป็นการหารายได้ช่วยเหลือนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย กล่าวต้อนรับและแสดงความขอบคุณนักกอล์ฟที่เข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้ จากนั่นมีการมอบถ้วยรางวัลแก่นักกอล์ฟ มีงานเลี้ยงขอบคุณนักกอล์ฟและบักทึกภาพร่วมกัน บรรยากาศเป็นไปอย่างมิตรภาพ ณ สนามกอล์ฟกำลังเอก ค่ายศรีสองรรักจังหวัดเลย

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi