วันพุธ, ตุลาคม 4, 2023
Latest:
ข่าวภารกิจผู้บริหารกับหน่วยงานภายนอก

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการร่วมงานวันมาตราฐานฝีมือแรงงาน 2 มีนาคม


รองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมพิธีวางพานดอกไม้ถวายพระราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 องค์พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย

วันที่ 2 มีนาคม 2564 เวลา 07.00 น. รองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมคณะผู้บริหาร เดินทางไปร่วมพิธีวางพานดอกไม้ถวายพระราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 องค์พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย ในงานวันมาตราฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2564 มีนายชัยธวัส เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธาน มีหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเลย เข้าร่วมพิธี

ความเป็นมา เมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2513 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ได้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันฝีมือช่างแห่งชาติ ครั้งที่ 1 โดยกรมแรงงานสังกัดกระทรวงมหาดไทยในขณะนั้นเป็นเจ้าภาพ การเสด็จพระราชดำเนินในครั้งนั้น แสดงให้เห็นถึงพระราชหฤทัยในการเล็งเห็นถึงความสำคัญของการช่างไทย และที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงแรงงานเสนอให้ วันที่ 2 มีนาคม ของทุกปี ถือเป็นวันมาตราฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ รวมถึงมีการถวายพระราชสมัญญาแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ว่า “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9

พิธีจัดขึ้น ณ หอประชุมอาชีวศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดเลย

คลิกชมภาพบรรยากาศพิธี

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi