ข่าวภารกิจผู้บริหารกับหน่วยงานภายนอก

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย

ผู้ช่วยศาสตาจารย์ ดร.เชาว์  อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย

 

เช้าวันอังคารที่ 4 พฤศจิกายน 2561 เวลา 07.30 น.  มหาวิทยาลัยราชภํฏเลยจัดพิธีเคารพธงชาติและร่วมร้องเพลงชาติไทย มี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์  อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานพิธี บริเวณหน้าเสาธง อาคารเรียนรวม 8 ชั้น

จากการที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอความร่วมมือสถานศึกษาจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2561

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi