ข่าวภารกิจผู้บริหารกับหน่วยงานภายนอก

ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชัย พัวรุ่งโรจน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน

วันที่ 3 มิถุนายน 2565 เวลา 07.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชัย พัวรุ่งโรจน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ นายทรงศักดิ์ พลดาหาญ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมยุทธ ไชยวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์วิสุทธิ์ กิจชัยนุกูล อาจารย์ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ไปร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 โดย นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธาน ประกอบพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพรราชกุศลพระสงฆ์ สามเณร 45 รูป มีหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมพิธี ณ หอฉัน วัดศรีสุทธาวาส อำเภอเมือง จังหวัดเลย

ต่อมาเวลา 17.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชัย พัวรุ่งโรจน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ นายทรงศักดิ์ พลดาหาญ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมยุทธ ไชยวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดร.กิตติ ต้นเมืองปักษ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไปร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัย สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 โดย นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธาน มีหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมพิธีจุดเทียนชัย ณ หอประชุมยอดภู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย อำเภอเมือง จังหวัดเลย

คลิกชมพิธีทำบุญตักบาตร
คลิกชมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัย

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi