ข่าวภารกิจผู้บริหารกับหน่วยงานภายนอก

มรภ.เลย ร่วมทำบุญตักบาตร วางพานพุ่ม จุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ร.9 เนื่องในวันชาติ 5 ธันวาคม 2563


รองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมทำบุญตักบาตร วางพานพุ่มถวายบังคม และร่วมจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม

วันที่ 5 ธันวาคม 2563 เวลา 07.00 น. จังหวัดเลยจัดให้มีพิธีทำบุญตักบาตร โดยนายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานประกอบพิธี และร่วมทำบุญตักบาตร มีหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดเลย ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนชนชาวจังหวัดเลย เข้าร่วมพิธี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยรองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมทำบุญตักบาตรเช้า

และต่อมาเวลา 09.00 น. มีพิธีวางพานพุ่มและถวายบังคมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหน้าพระบรมพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยนายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานประกอบพิธีวางพานพุ่ม และหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดเลย ข้าราชการ เข้าร่วมพิธี ภายในหอประชุมอำเภอเมืองเลย มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยโดยรองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมคณะผู้บริหาร เข้าร่วมพิธีดังกล่าว

ต่อมาเวลา 19.00 น. จังหวัดเลย จัดพิธีจุดเทียนมหามงคลสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยนายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธาน มีหัวหน้าส่วนราชการ จิตอาสา ประชาชนร่วมรับชมการถ่ายทอดสดจากโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศ จากมณฑลพิธีท้องสนามหลวง กรุงเทพฯ และร่วมพิธีจุดเทียนมหามงคลสดุดีเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยโดยรองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมคณะผู้บริหาร เข้าร่วมพิธีดังกล่าวเช่นกัน

คลิกชมภาพทำบุญตักบาตรเช้า
คลิกชมภาพวางพานพุ่ม
คลิกชมภาพจุดเทียนมหามงคลสดุดีเฉลิมพระเกียรติ

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi