รับรางวัล

U2T มรภ.เลย ชนะเลิศระดับประเทศ ด้านพลังงานและวัสดุ การแข่งขันชิงแชมป์ U2T for BCG National Hackathon 2022

รองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ร่วมแสดงความยินดีกับทีมเชียงคานสตอรี่ คว้ารางวัลชนะเลิศด้านพลังงานและวัสดุ ในงาน U2T for BCG National Hackathon 2022 ระดับประเทศ โชว์พลังของเยาวชนคนรุ่นใหม่มาร่วมพัฒนาประเทศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

วันที่ 24 สิงหาคม 2565 เวลา 11.00 น. ดร.จักกฤษณ์ พงษ์อินทร์วงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและกิจการพิเศษ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ศักดิ์ชาย พวงจันทร์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัชชา สมจันทร์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ แสนประสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐชัย โบธิ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการพิเศษ นำทีมเชียงคานสตอรี่ เข้าพบ รองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ร่วมแสดงความยินดีกับการได้รับรางวัลชนะเลิศ ด้านพลังงานและวัสดุ งาน U2T for BCG National Hackathon 2022 ระดับประเทศ โชว์พลังของเยาวชนคนรุ่นใหม่มาร่วมพัฒนาประเทศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นสิ่งยืนยันแนวคิดที่ได้ลงมือทำงานร่วมกัน และขอให้ความสำเร็จครั้งนี้เป็นกำลังใจให้ทุกคนต่อยอดการพัฒนา ดำเนินชีวิตบนพื้นฐานการมีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่แข็งแรง และการพัฒนาอย่างยั่งยืน

หลังร่วมแสดงความยินดีได้บักทึกภาพร่วมกันเป็นที่ระลึกความสำเร็จ

คลิกชมภาพ

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi