รับรางวัล

ขอแสดงความยินดี กับนายพงษ์พล ศรีน้อย นศ.สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต มรภ.เลย คว้าเหรีญญทองแดง กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47


มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ขอแสดงความยินดี กับ นายพงษ์พล ศรีน้อย นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ที่ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันกีฬาเปตองประเภทชายเดี่ยวการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47 รอบมหกรรม ในระหว่างวันที่ 9 – 19 ม.ค 2563 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต จังหวัดปทุมธานี
มีมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 111 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ

การแข่งขันกีฬาเปตอง มีผู้เข้าร่วมการแข่งขันชายเดี่ยวตั้งแต่รอบคัดเลือกจนถึงรอบชิงทุกภาครวม 280 คน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย แข่งขันจนเข้า 4 คนสุดท้าย และได้อันดับ 3 อันดับมหาวิทยลัยราชภัฏเลยสามารถคว้าเหรียญรวม อยู่ในอันดับ 55

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi