ข่าวประกวดราคา

ยกเลิกประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องแสดงพระราชกรณียกิจของ ร.9 และ ร.10 และห้องประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องแสดงพระราชกรณียกิจของ ร.9 และ ร.10 และห้องประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย จำนวน 1 งาน ตามประกาศลงวันที่ 10 สิงหาคม 2565

เนื่องจาก  ไม่มีผู้มายื่นข้อเสนอ   มหาวิทยาลัยฯ จึงขอยกเลิกประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

 

>>อ่านประกาศเพิ่มเติม<<