ข่าวประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

การสั่งจองเสื้อกีฬาและกางเกงกีฬา ชุดเครื่องหมายนักศึกษา ชุดนักศึกษา และอุปกรณ์การเรียน สำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 ผ่านระบบออนไลน์

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้ดำเนินการเปิดรับสมัครและประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (รอบรับตรง) ประจำปีการศึกษา 2566 ในวันที่ 27 ธันวาคม 2565 นั้น เพื่อให้เกิดความสะดวกสำหรับนักศึกษาใหม่ งานกิจการพิเศษและสิทธิประโยชน์จึงเปิดให้นักศึกษาใหม่สามารถจองเสื้อกีฬาและกางเกงกีฬา ชุดเครื่องหมายนักศึกษา ชุดนักศึกษา และอุปกรณ์การเรียน ผ่านระบบออนไลน์ http://lrushop.lru.ac.th

<<อ่านประกาศ>>