วันอาทิตย์, กุมภาพันธ์ 25, 2024
Latest:
ข่าวกิจกรรม โครงการ

50 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย สืบสานสงกรานต์วิถีไทย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดงาน 50 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย สืบสานสงกรานต์วิถีไทย

ขอเชิญคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ร่วมงาน 50 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ในวันอังคารที่ 11 เมษายน 2566 ณ หอประชุมขุมทองวิไล มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi