วันจันทร์, กุมภาพันธ์ 26, 2024
Latest:
ข่าวประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ประมูลร้านแต่งหน้าทำผมให้กับบัณฑิต ในงานพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีความประสงค์รับสมัครผู้ประกอบการเพื่อประมูลร้านแต่งหน้าทำผมให้กับบัณฑิต ในงานพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 – 2564 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ทั้งนี้ ผู้ประกอบการที่สนใจประมูลแต่งหน้าทำผมให้กับบัณฑิต สามารถส่งใบเสนอราคาพร้อมรายละเอียดการให้บริการ ด้วยตนเองที่ งานกิจการพิเศษและสิทธิประโยชน์ ชั้น 2 อาคารวิชญาการ หรือทางจดหมายส่งมาที่ งานกิจการพิเศษและสิทธิประโยชน์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 234 ถนนเลย – เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000 (วงเล็บมุมซอง ประมูลร้านแต่งหน้าทำผมให้กับบัณฑิต) ระหว่างวันที่ 21 – 31 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.30 – 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบเสนอราคาได้ที่ www.lru.ac.th และสามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดหรือขอรับใบเสนอราคาได้ที่ งานกิจการพิเศษและสิทธิประโยชน์ ชั้น 2 อาคารวิชญาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โทรศัพท์ 042–808020 , 095–6498655

<<อ่านประกาศ>>