ข่าวประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ประมูลการจำหน่ายเสื้อผ้าและรองเท้า สำหรับบัณฑิต ในงานพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีความประสงค์รับสมัครผู้ประกอบการเพื่อประมูลการจำหน่ายเสื้อผ้าและรองเท้า สำหรับบัณฑิต ในงานพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 – 2564 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ทั้งนี้ ผู้ประกอบการที่สนใจประมูลการจำหน่ายเสื้อผ้าและรองเท้า สำหรับบัณฑิต สามารถส่งใบเสนอราคาพร้อมรายละเอียดราคาของสินค้า ที่จะนำมาจำหน่ายหรือให้บริการ ด้วยตนเองที่งานกิจการพิเศษและสิทธิประโยชน์ ชั้น 2 อาคารวิชญาการ หรือทางจดหมายส่งมาที่ งานกิจการพิเศษและสิทธิประโยชน์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 234 ถนนเลย – เชียงคานตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000 (วงเล็บมุมซอง ประมูลการจำหน่ายเสื้อผ้าและรองเท้า สำหรับบัณฑิต) ระหว่างวันที่ 21 – 31 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.30 – 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบเสนอราคาได้ที่ www.lru.ac.th และสามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดหรือขอรับใบเสนอราคาได้ที่ งานกิจการพิเศษและสิทธิประโยชน์ ชั้น 2 อาคารวิชญาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยโทรศัพท์ 042–808020 , 095–6498655

<<อ่านประกาศ>>