วันอาทิตย์, กุมภาพันธ์ 25, 2024
Latest:
ข่าวกิจกรรม โครงการ

มรภ.เลย ร่วมอนุรักษ์และสืบสานประเพณีถวายพรรษา ประจำปี 2566

รองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ประกอบพิธีถวายเทียนพรรษา โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีถวายเทียนพรรษา ปะจำปี 2566

วันที่ 26 กรกฏาคม 2566 เวลา 07.19 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ร่วมกับพุทธศาสนิกชนบ้านปากภู ประกอบพิธีถวายเทียนพรรษา โดยรองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พระสงฆ์สวดถวายพรพระ (พาหุง) จากนั่นร่วมทำบุญตักบาตร ศาสนพิธีกรนากล่าวถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้าฝน จตุปัจจัยไทยธรรม และถวายภัตตาหาร พระสงฆ์อนุโมทนา กรวดน้ำ รับพร เป็นเสร็จพิธี

ภายในวัดมีการออกโรงทานแก่ผู้มาร่วมพิธี ณ วัดศรีทัศน์ บ้านปากภู ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย

คลิกชมภาพ 1 คลิกชมภาพ 2 คลิกชมภาพ 3

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi