ข่าวกิจกรรม โครงการ

14 กุมภาพันธ์ วันราชภัฏ


มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย กาหนดจัดงาน 14 กุมภาพันธ์ “วันราชภัฏ”ครบรอบ 27 ปี วันพระราชทานนาม “สถาบัน ราชภัฏ” “นามราชภัฏสง่าศรี ด้วยพระบารมีล้นเกล้า” ในวันพฤหัสบดี ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ลานอเนกประสงค์หน้าคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi