กิจกรรมชาเลนจ์เดย์ รวมพลคนราชภัฏเลย รักสุขภาพเต้นแอโรบิค 14 กุมภาพันธ์ วันราชภัฏ


กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดกิจกรรมชาเลนจ์เดย์ รวมพลคยราชภัฏเลย รักสุขภาพเต้นแอโรบิค 14 กุมภาพันธ์ วันราชภัฏ

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 17.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานเปิดกิจกรรมชาเลนจ์เดย์ รวมพลคยราชภัฏเลย รักสุขภาพเต้นแอโรบิค 14 กุมภาพันธ์ วันราชภัฏ มี อาจารย์ขนิษฐา หาระคุณ ผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา กล่าวรายงานการจัดกิจกรรม

การจัดกิจกรรมเพื่อชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏน้อมรำลึก ถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ก็ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมพระราชทานนามใหม่แก่วิทยาลัยครูทุกแห่งว่า “สถาบันราชภัฏ” แลทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้อัญเชิญตราพระราชลัญจกรส่วนพระองค์ เป็นตราประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมหาที่สุดมิได้ เป็นสิ่งที่นำความภาคภูมิใจสูงสุดมาสู่ชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ

หลังพิธีเปิด คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ร่วมเต้นแอโรบิคออกกำลังกาย ณ สนามกีฬาร่วมใจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

คลิกชมภาพพิธีเปิด คลิกชมภาพบรรยากาศการเต้น 1 คลิกชมภาพบรรยากาศการเต้น 2 ภาพบรรยากาศการเต้น 3 ภาพบรรยากาศการเต้น 4 ภาพบรรยากาศผู้นำเต้น

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi

简体中文Englishไทย