ข่าวกิจกรรม โครงการ

ครบรอบ 50 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2566

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดครบรอบวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2566

วันที่ 29 กันยายน 2566 เวลา 07.00 น. รองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรับประกกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์งานครบรอบวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2566 มีผู้เกษียณอายุราชการ อดีตผู้บริหาร คณะผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ พนักงานมหาวิทยาลัย และนักศึกษาเข้าร่วมพิธี และร่วมทำบุญตักบาตรบริเวณถนนหน้าสำนักงานอธิการบดี อาคารเรียนรวม 8 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

เวลา 09.00 น. ผู้เกษียณอายุราชการ ร่วมรับประทานอาหารกับ อดีตผู้บริหาร คณะผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ พนักงานมหาวิทยาลัย และชมวิดีทัศน์ประวัติและผลงานของผู้เกษียณอายุราชการ ปีนี้มีจำนวน 4 ท่าน มี รองศาสตราจารย์ ดร.ปฤฐฏาง จันทร์บุญเรือง รองศาสตราจารย์ ดร.พรสวรรค์ ศิริกัญจนาภรณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ผการัตน์ พินิจวัฒน์ นายอดุลย์ นามวงศ์ โดยรองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย กล่าวมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ และผู้เกษียณอายุราชการกล่าวความรู้สึกการทำงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึกกับผู้ร่วมงาน

ช่วงท้ายงานผู้ร่วมงานมอบของที่ระลึกแก่ผู้เกษียณอายุราชการ บรรยายกาศเป็นไปอย่างอบอุ่น ณ หอประชุมขุมทองวิไล มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

คลิกชมภาพ พิธีเปิด
ทำบุญใส่บาตร ช่วงที่ 1 ช่วงที่ 2 ช่วงที่ 3
ถ่ายภาพที่ที่ะลึก

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi