ข่าวกิจกรรม โครงการ

เปิดอาคารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยแห่งใหม่


นายชนาส ชัชวาลวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ที่มาเป็นประธานเปิดอาคาร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยแห่งใหม่

เช้าวันพฤหสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. นายชนาส ชัชวาลวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ที่มาเป็นประธานเปิดอาคารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยลัยราชภัฏเลย มี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย กล่าวรายงานการเิดอาคารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยลัยราชภัฏเลย จากนั่นได้ตัดริบบิ้นเปิดอาคาร ชมการแสดงจากนักเรียนชั้นอนุบาล และเดินชมนิทรรศการการเรียนการสอนขดงโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และโอกาสนี้ได้ถ่ายภาพเป็็นที่ระลึก ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

คลิกชมภาพบรรยากาศ

คลิกชมนิทรรศการ

คลิกชมบรรยากาศชั้นอนุบาล

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi