ข่าวกิจกรรม โครงการข่าวภารกิจผู้บริหารกับหน่วยงานภายนอก

3 มิถุนายน 2567 ร่วมงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยิ่งศักดิ์ คชโคตร รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567

วันที่ 3 มิถุนายน 2567 เวลา 06.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยิ่งศักดิ์ คชโคตร รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์เหมวดี กายใหญ่ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุเทณ วัชรชิโณรส ผู้อำนวยการสำนักศิลปะ และวัฒนธรรม และนายชัยวิชิต ฉิมพลี ปฏิบัติในหน้าที่ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567 ณ วัดศรีสุทธาวาส (วัดเลยหลง) พระอารามหลวง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

ต่อมาเวลา 19.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยิ่งศักดิ์ คชโคตร รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีระศักดิ์ เชี่ยวเวทย์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกฏหมาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เหมวดี กายใหญ่ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุเทณ วัชรชิโณรส ผู้อำนวยการสำนักศิลปะ และวัฒนธรรม และนายชัยวิชิต ฉิมพลี ปฏิบัติในหน้าที่ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีโดยมีนายทวี เสริมภักดีกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธี มีหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเลย ร่วมพิธี ณ หอประชุมยอดภู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย ตำบลกุดป่อง อำเภอเมือง จังหวัดเลย

กิจกรรมทั้งภาคเช้าและช่วงเย็น มีนายทวี เสริมภักดีกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธี และมีหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเลยดเข้าร่วมพิธี

คลิกชมภาพช่วงเช้า คลิกชมภาพช่วงเย็น

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi