ข่าวภารกิจผู้บริหารกับหน่วยงานภายนอก

มรภ.เลย จัด “เว้าจา พาข้าวงาย” งานพบปะแลกเปลี่ยนหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเลย ร่วมกับหน่วยงานการศึกษาในจังหวัดเลย


มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ในนามกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับสำนักงานการศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นเจ้าภาพจัดงาน “เว้าจา พาข้าวงาย” ครั้งที่ 3/2563 ให้หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเลยพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนแนวคิดการบริหารราชการ

เวลา 06.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย พร้อมคณะผู้บริหาร บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ร่วมให้การต้อนรับหัวหน้าส่วนราชการและข้าราชการจังหวัดเลยที่มาร่วมงาน”เว้าจา พาข้าวงาย” ณ หอประชุมขุมทองวิไล มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

เวลา 07.00 น. นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชกาารจังหวัดเลย เดินทางถึงหอประชุมขุมทองวิไล โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยและคณะผู้บริหาร ร่วมให้การต้อนรับ เดินชิมอาหารตามซุ้มต่างๆ ในงาน พูดคุยแลกเปลี่ยนข้อราชการกับหัวหน้าส่วนราชการ

เริ่มพิธีเปิดโดยการแสดงรำมาลัย ของนักศึกษาสาขาวิชานาฏศิลป์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และการแสดงเดี่ยวเปียโนบทเพลงพระราชนิพนธ์ ในรัชกาลที่ 9

จากนั่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย พร้อมด้วย นายชัยณรงค์ แสงคำ ศึกษาธิการจังหวัดเลย และหัวส่วนราชการการศึกษา ขึ้นกล่าวแนะนำหน่วยงาน การพัฒนา และผลงานของหน่วยงาน

ต่อมา นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ประธานพิธีกล่าวเปิดงานและสถานการณ์จังหวัดเลยในปัจจุบัน และ นายแพทย์ปรีดา วรหาร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย ให้ข้อมูลไวรัสโควิค 19 ในจังหวัดเลย ร่วมถึงมาตรการการป้องกัน จากนั่นเป็นพิธีมอบกล่องข้าวสัญลักษณ์แก่กรมการปกครองท้องถิ่น เจ้าภาพจัดงานครั้งต่อไป และการแสดงจากนักเรียนของสำนักงานการศึกษาเลย

คลิกชมภาพบรรยากาศ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi