ข่าวกิจกรรม โครงการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ร่วมกับพุทธศาสนิกชนบ้านโพนค่าย จัดงานทอดกฐินสามัคคีวัดบ้านโพนค่าย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และพุทธศาสนิกชนบ้านโพนค่าย กำหนดนำผ้ากฐินไปทอดถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ที่จำพรรษาถ้วนไตรมาส เพื่อสนับสนุนให้พระภิกษุได้ปฏิบัติตามหลักพระธรรมวินัย และเพื่ออนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมอันดีงามให้คงไว้ ณ วัดโพนค่าย หมู่ที่ ๖ ตำบลนาอ้อ อำเภอเมือง จังหวัดเลย ระหว่างวันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2561
วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ตั้งองค์กฐิน ณ วัดบ้านโพนค่าย มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชกฐิน
วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2561 มีพิธีทอดกฐิน

คลิกอ่านกำหนดการกฐิน

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi