ข่าวกิจกรรม โครงการข่าวภารกิจผู้บริหารกับหน่วยงานภายนอก

ชมรมบุคลากรผู้อาวุโส มรภ.เลย รับมอบเงินกิจกรรมกอล์ฟการกุศล

วันที่ 26 ธันวาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์ สาระทัศนานันท์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ส่งมอบเงินแก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประสงค์ สุรียธนาภาส ประธานชมรมบุคลากรอาวุโสมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ตามที่คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และชมรมบุคลากรอาวุโสมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ร่วมกันจัดกิจกรรมกอล์ฟการกุศล ประจำปี 2566 เพื่อหารายได้ ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2566 ณ สนามกอล์ฟกำลังเอก ค่ายศรีสองรัก อำเภอเมือง จังหวัดเลย ที่ผ่านมา

โดยรายรับทั้งหมดหลังหักค่าใช้จ่ายคงเหลือสุทธิ แบ่งครึ่งระหว่างคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และชมรมบุคลากรอาวุโสมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ณ ห้องประชุมโต๊ะกลม ชั้น 8 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น

คลิกชมภาพ

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi