ข่าวภารกิจผู้บริหารกับหน่วยงานภายนอก

ผู้บริหาร มรภ.เลย ร่วมพิธีระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณี พฤกษา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ประจำปี 2566และงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2566

วันที่ 31 มีนาคม 2566 เวลา 07.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณี พฤกษา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ ดร.เยาวภา กองเกตุ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และ อาจารย์ธีรภัทร์ อนุชาติ หัวหน้างานบริการวิชาการและทรัพยากรมนุษย์ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะพานพุ่มดอกไม้สดหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ประจำปี 2566 และงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2566 โดยนายทวี เสริมภักดีกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธาน มีหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเลย ร่วมพิธี ณ ศาลาประชาคมอำเภอเมืองเลย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

พระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาเจษฎาบดินทร์พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงปกครองบ้านเมืองให้ร่มเย็นเป็นสุขและพัฒนาให้ชาติไทย มีความเจริญรุ่งเรือง ทั้งด้านการเมือง การทหาร ที่ทรงทำนุบำรุง และสามารถรักษาความเป็นชาติอธิปไตยไว้ได้ พระองค์ทรงพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ “เงินถุงแดง” ไว้เพื่อประโยชน์แก่แผ่นดิน สามารถใช้กอบกู้เอกราชในดินแดนบางส่วนและรักษาอำนาจอธิปไตยไว้ได้จนทุกวันนี้ ประชาชนชาวไทยและรัฐบาลพร้อมใจกันประดิษฐานพระราชานุสาวรีย์ ณ ลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์หน้าวัดราชนัดดาราม ในปี พ.ศ.2541 ทางราชการได้มีการถวายพระราชสมัญญาว่า “พระมหาเจษฎาราชเจ้า” และได้ใช้ชื่อวันงานใหม่ว่า “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า”

คลิกชมภาพ

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi