ข่าวภารกิจผู้บริหารกับหน่วยงานภายนอก

อธก.มรภ.เลย ร่วมงานเฉลิมพระชนมพรรษา พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ 10


เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ 10 มีนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานเปิดกรวยดอกไม้ มีหัวหน้าส่วนราชการ พ่อค้าประชาชน เข้าร่วมพิธี ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดเลย

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi