ข่าวภารกิจผู้บริหารกับหน่วยงานภายนอก

อธิการบดี มรภ.เลย ร่วมพิธีบวงสรวงพระบรมรูปทรงม้า รัชกาลที่ 5


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิกานบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ร่วมพิธบวงสรวงพระบรมรูปทรงม้า รัชกาลที่ 5 เป็นศิริมงคลการจัดงานดอกฝ้ายบาน สืบสานวัฒนธรรมไทเลย

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิกานบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ร่วมพิธบวงสรวงพระบรมรูปทรงม้า รัชกาลที่ 5 มีนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานพิธี มีหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเลย และมีเจ้าพ่อกวน และเจ้าแม่นางเทียม เข้าร่วมพิธี

หลังเสร็จพิธีมีฟ้อนรำถวายจากกลุ่มสตรีแม่บ้านปกครอง และส่วนราชการ ณ บริเวณลานหน้าพระบรมรูปทรงม้า หน้าศาลากลางจังหวัดเลย

คลิกชมภาพบรรยากาศ 1 คลิกชมภาพบรรยากาศ 2

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi