วันอาทิตย์, กุมภาพันธ์ 25, 2024
Latest:
ข่าวกิจกรรม โครงการ

ต้อนรับคณะอาจารย์ และนักเรียนโรงเรียนโคกสะอาด อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย กล่าวต้อนรับนายอนุชา ขวาไทย รองผู้อำนวยการโรงเรียนโคกสะอาดพิทยาคาร คณะครู และนักเรียน จากโรงเรียนโคกสะอาดวิทยา อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ มาศึกษาดูงานกองพัฒนานักศึกษา และโครงการทูบีนัมเบอร์วัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

จากนั่น นายอนุชา ขวาไทย รองผู้อำนวยการโรงเรียนโคกสะอาดพิทยาคาร คณะครู และนักเรียน จากโรงเรียนโคกสะอาดวิทยา อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ มอบของที่ระลึกมีผู้ช่วยศาสตราจารย์อารีวรรณ บังเกิด รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา เป็นผู้รับมอบ

หลังจากแนะนำการดำเนินงานกองพัฒนานักศึกษาด้านการบริหารจัดการ และการพัฒนานักศึกษา ทางคณะอาจารย์ และนักเรียนโรงเรียนโคกสะอาด ได้เข้าร่วมกิจกรรม Enlish แคมป์ เรียนรู้ฝึกทักษะภาษาอังกฤษ โดยมีสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ดำเนินกิจกรรมเรียนรู้ทักษะภาษาอังกฤษแก่นักเรียนโรงเรียนโคกสะอาด อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ มี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยิ่งศักดิ์ คชโคตร คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะ และ ดร.พนิดา ตาสี รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นวิทยากรและนำนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษรวมกิจกรรมแคมป์ภาษาอังกฤษ ณ ชั้น 9 อาคาร 19 มหาวิทยลัยราชภัฏเลย

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi