วันอังคาร, กันยายน 26, 2023
Latest:
ข่าวกิจกรรม โครงการ

มหกรรมหน้ากากนานาชาติ โชว์ศิลปะหน้ากาก 4 ประเทศ

เมื่อวันที่ 8 กรกฏาคม 2562 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารีวรรณ บังเกิด รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา กล่าวต้อนรับผู้เข้าชมการแสดงงานมหกรรมหน้ากากนานาชาติ และนางพิสมัย ป่าเปี้ย ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลย กล่าวรายงานการจัดงานต่อนายพรชัย ถมกระจ่าง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ประธานในพิธีเปิด ภายในหอประชุมขุมทองวิไล มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

การแสดงมีการแสดงหน้ากากผีบุ้งเต้าของนักศึกษาสาขานาฏศิลป์ มหาวิทาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย ประเทศไทย การแสดงหน้ากากจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐอินโนีเซีย และประเทศฟิลิปปินส์

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi