ข่าวกิจกรรม โครงการ

มรภ.เลย จัดงานหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2562

เช้าวันที่ 10 กรกฏาคม 2562 เวลา 07.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธาน ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์งานอนุรักษ์และสืบสานประเพณีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2562 มีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่บุคลากร นักศึกษาเข้าร่วมพิธี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

โดยมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ทำบุญตักบาตร ถว่ยภัตตาหารเช้า ถวายจตุปัจจัย และรับพร จากนั่นมีพิธีหล่อเทียน ตลอดทั้งวัน มีนักศึกษามาร่วมหล่อเทียน ภายในหอประชุมขุมทองวิไล

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi