วันจันทร์, มิถุนายน 17, 2024
Latest:
ข่าวกิจกรรม โครงการ

มรภ.เลย จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา


เช้าวันพุธที่ 24 กรกฏาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานเปิดพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

เวลา 07.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เปิดกรวยดอกไม้หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และนำกล่าวคำถวายราชสดุดี ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ภายในหอประชุมขุมทองวิไล มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

จากนั่นคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมทำบุญตักบาตรพรสงฆ์ 68 รูปถวายเป็นพระราชกุศล ณ บริเวณด้านหน้าหอประชุมขุมทองวิไล มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi