วันอาทิตย์, กุมภาพันธ์ 25, 2024
Latest:
ข่าวกิจกรรม โครงการ

บุคลากร สนง.อธก.มรภ.เลย ฝึกซ้อมดับเพลิง

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ฝึกซ้อมดับเพลิงแก่บุคลากรสำนักงาน มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19

วันที่ 19 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00 น. นายทรงศักดิ์ พลดาหาญ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย กล่าวเปิดการฝึกซ้อมการใช้ถังดับเพลิงแก่บุคลากรแม่บ้าน คนสวน ฝ่ายอาคาร เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เตรียมความพร้อมหากมีสถานะการณ์เพลิงไหม้ โดยแบ่งบุคลากรออกเป็น 3 กลุ่ม ๆ ละ ไม่เกิน 20 คน เว้นระยะห่าง และส่วมหน้ากากป้องกัน เพื่อให้การฝึกซ้อมเป็นไปตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 โดยมีวิทยากรบรรยายและนำปฏิบัติการใช้ถังดับเพลิง

การฝึกซ้อมจัด ณ ลานจอดรถหน้าอาคารศิลปะ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

คลิกชมภาพการฝึกซ้อม

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi