วันจันทร์, มิถุนายน 17, 2024
ข่าวกิจกรรม โครงการ

ชาวฟ้าชมพู ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9


เช้าวันที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 07.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิการนบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ประกอบพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9

จากนั่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิการนบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เปิดกรวยหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ประกอบพิธีสงฆ์ แลำนำผู้เข้าร่วมพิธีร่วมใส่บาตร กรวดน้ำ รับพร ถวายจตุปัจจัย และถ่ายภาพร่วมเป็นเสร็จพิธี ภายในหอประชุมขุมทองวิไล มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

คลิกชมภาพบรรยากาศประกอบพิธีสงฆ์
คลิกชมภาพบรรยากาศทำบุญตักบาตร 1
คลิกชมภาพบรรยากาศทำบุญตักบาตร 2
ถวายจตุปัจจัย

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi