ข่าวกิจกรรม โครงการ

ขอเชิญร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร


มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดพิธีบำเพ็ยกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2562 ในวันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562 ณ หอประชุมขุมทองวิไล มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi