ข่าวกิจกรรม โครงการ

อธิการบดี มรภ.เลย ร่วมลงแขกเกี่ยวข้าวกับนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาวื อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ร่วมลงแขกเกี่ยวข้าวกับนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วันที่ 3 ธันวาคม 2563 เวลา 10.30 น. สาขาวิชาเกษตรจัดกิจกรรมพี่พาน้องลงแขกเกี่ยวข้าว โผลผลิตตจากกกิจกรรมพี่พาน้องดำนา ข้าวออกร่วงสุกพร้อมเก็บเกี่ยว โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาวื อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้มากล่าวเปิดกิจกรรม และร่วมลงแขกเกี่ยวข้าวอาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาเกษตร บนที่นา 2 แปลง จนแล้วเสร็จ

จากนั่นในเวลา 11.20 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศักดิ์ พินิจด่านกลาง ประธานสาขาวิชาเกษตร พร้อมคณาจารย์ และนักศึกษาสาขาวิชาเกษตร เดินทางไปยังที่นาอีกแปลงเพื่อกู้ข้าวที่เกี่ยวตากแดดให้แห้ง มัดและขนไปยังบริเวณลายข้างอาคารเรียนเพื่อตีข้าวแยกเมล็ดข้างออกจากยอดฟางข้าว

กิจกรรมจัด ณ ศูนย์ฝึกเกษตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย​ (ซำไก่เขี่ย)

คลิกชมภาพอธิการบดี มรภ.เลย ร่วมลงแขกเกี่ยวข้าว
คลิกชมภาพพี่พาน้องลงแขกเกี่ยวข้าว
คลิกชมภาพพี่พาน้องกู้ข้าวมัด
คลิกชมภาพพี่พาน้องขนข้าวขึ้นลาน

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi