ข่าวกิจกรรม โครงการ

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ มรภ.เลย ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ร่วมกับคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา สนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนานักศึกษาและชุมชนท้องถิ่น

วันที่ 15 มิถุนายน 2567 คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ร่วมกับคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย พร้อมประชาชนทั่วไป พร้อมใจกันจัดตั้งองค์ผ้าป่าเพื่อการศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อนำรายได้สนับสนุนเป็นทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนานักศึกษาและชุมชนท้องถิ่น ณ หอประชุมขุมทองวิไล มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi