ข่าวประกวดราคา

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีกระบบปิดเพื่อการเรียนการสอน การสิจัยสู่ชุมชน และพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

1.ประกาศ-งานก่อสร้างโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีกระบบปิด
2.เอกสารประกวดราคา-งานก่อสร้างโรงเรือยเลี้ยงสัตว์ปีกระบบปิดฯ