ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องแก๊สโครมาโทกราฟและวิเคราะห์มวล (Gas Chromatograph-Mass) จำนวน 1 ชุด

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องแก๊สโครมาโทกราฟและวิเคราะห์มวล (Gas Chromatograph-Mass) จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินงบประมาณ 5,812,800 บาท (ห้าล้านแปดแสนหนึ่งหมื่น    สองพันแปดร้อยบาทถ้วน) ราคากลางของงานซื้อ ในการประกวดครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 5,895,000 บาท  (ห้าล้านแปดแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาและยื่นเอกสารเสนอราคาผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) ในระหว่างวันที่ 19 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 26 มีนาคม 2563 และยื่นเสนอราคาในวันที่ 27 มีนาคม 2563 ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางอีเมล์ inven@lru.ac.th ภายในวันที่ 20 มีนาคม 2563 โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจะชี้แจงรายละเอียด ดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ www.lru.ac.th และ www.gprocurement.go.th ภายในวันที่ 23 มีนาคม 2563

1.ประกวดราคาซื้อเครื่องแก๊สโครมาโทกราฟและวิเคราะห์มวล >>อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม<<

2.เอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องแก๊สโครมาโทกราฟและวิเคราะห์มวล >>อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม<<

3.คุณลักษณะซื้อเครื่องแก๊สโครมาโทกราฟและวิเคราะห์มวล >>อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม<<

4.ราคา บก.06 >>อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม<<

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *