ข่าวภารกิจผู้บริหารกับหน่วยงานภายนอก

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ร่วมบริจาคเงินซื้อเครื่องช่วยหายใจแก่โรงพยาบาลเลย และโรงพยาบาลวังสะพุง จ.เลย รักษาผู้ป่วยโควิค-19


ผู้วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภักเลย ร่วมบริจาคเงินเพื่อซื้อเครื่องช่วยหายใจ แก่โรงพยาบาลเลย และโรงพยาบาลวังสะพุง รักษาผู้ป่วยโรคโควิค-19

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย นำเงิน 50,000 บาท ร่วมบริจาคเพื่อซื้อเครื่องช่วยหายใจใช้รักษาโรคโควิค-19 แก่โรงพยาบาลเลย และโคงพยาบาลวังสะพุง ศูนย์การรักษาโรคโควิค-19 เป็ฯการเตรียมความพร้อม เพราะโรงพยาบาลยังขาดแคลนและเครื่องเครื่องช่วยหายใจ เป็นเครื่องมือสำคัญในการรักษาผู้ป่วยจากโรคโควิค-19 ในปัจจุบัน โดยนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นตัวแทนรับมอบ โอกาสนี้มีภาคเอกชนเข้ามอบเงินบริจาคด้วย

ณ ห้องทำงานผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเลย วันที่ 10 เมษายน 2563

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi