วันอาทิตย์, กุมภาพันธ์ 25, 2024
Latest:
ข่าวรับสมัครนักศึกษา

ม.ราชภัฏเลย รับสมัครนักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2563


มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษา ในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2563

ผู้สนใจสามารถ คลิกอ่านรายละเอียดได้

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi