วันจันทร์, มิถุนายน 17, 2024
ข่าวกิจกรรม โครงการข่าวภารกิจผู้บริหารกับหน่วยงานภายนอก

ผู้บริหาร มรภ.เลย ร่วมพิธีวางพวงมาลา วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2566

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุมาศ พรหมเทศ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมพิธีวางพวงมาลานื่องในวันวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2566

วันที่ 23 ตุลาคม 2566 เวลา 07.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุมาศ พรหมเทศ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์เกียรติ ภูกองพลอย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร รองศาสตราจารย์ศักดิ์ชาย พวงจันทร์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และผู้ช่วยศาสตราจารย์วีณา พรหมเทศ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ร่วมพิธีวางพวงมาลา และถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม โดยนายบุญเติม เรณุมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธาน และหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดเลย ร่วมพิธี ด้านหน้าศาลากลางจังหวัดเลย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

วันปิยมหาราช เป็นวันที่ปวงชนชาวไทยน้อมรำลึกและร่วมกันถวายบังคมแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระเมตตาเป็นล้นพ้น ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราระเบียบการปกครองขึ้นใหม่ แยกหน่วยราชการออกเป็นกรมกองต่างๆ มีหน้าที่รับผิดชอบเฉพาะไม่ก้าวก่ายกัน และทรงได้ออกพระราชบัญญัติเลิกทาสที่แท้จริงขึ้น เรียกว่า “พระราชบัญญัติทาส ร.ศ.124” (พ.ศ.2448) เลิกลูกทาสในเรือนเบี้ยอย่างเด็ดขาด เด็กที่เกิดจากทาส ไม่ต้องเป็นทาสอีกต่อไป และการซื้อขายทาสเป็นโทษทางอาญา ทำให้ทรงได้รับพระสมัญญาว่า “สมเด็จพระปิยมหาราช”หรือพระพุทธเจ้าหลวง และกำหนดให้ทุกวันที่ 23 ตุลาคม เป็น วันปิยมหาราช

คลิกชมภาพ

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi