วันอาทิตย์, กุมภาพันธ์ 25, 2024
Latest:
ข่าวประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

แจ้งกำหนดการรับเสื้อกีฬาและกางเกงกีฬา (ชุดเฟรชชี่) สำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยงานกิจการพิเศษและสิทธิประโยชน์ ได้รับจองเสื้อกีฬาและกางเกงกีฬา (ชุดเฟรชชี่) สำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 ไปแล้ว ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 นั้น เพื่อให้นักศึกษาใหม่ ที่สั่งจองเสื้อกีฬาและกางเกงกีฬา (ชุดเฟรชชี่) ดังกล่าว ได้สวมใส่เสื้อกีฬาและกางเกงกีฬา (ชุดเฟรชชี่) ในการเข้าร่วมกิจกรรมตามปฏิทินของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จึงแจ้งกำหนดการรับเสื้อกีฬาและกางเกงกีฬา (ชุดเฟรชชี่) สำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 24 – 30 มิถุนายน 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องร้านจำหน่ายเครื่องหมายตราสัญลักษณ์ ชั้น 2 อาคารวิชญาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ทั้งนี้ หากนักศึกษาใหม่ที่ยังไม่ได้สั่งจองเสื้อกีฬาและกางเกงกีฬา (ชุดเฟรชชี่) สามารถสั่งจองเพิ่มเติมได้

<<อ่านประกาศ>>