ข่าวประกวดราคา

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ชุดการเรียนพื้นฐานอาหาร (ครัวมาตรฐาน)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดการเรียนพื้นฐานอาหาร (ครัวมาตรฐาน)  จำนวน 1 ชุด (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)