ข่าวรับสมัครงาน

แก้ไขประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภททั่วไป ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภททั่วไป ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกาศ ณ วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2563 โดยรับสมัครตั้งวันที่ 1 – 13 กรกฎาคม 2563 กำหนดวันสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2563 และวันประกาศผลสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 นั้น
เนื่องจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในคราวประชุมวันที่ 30 มิถุนายน 2563 มีมติเห็นชอบกำหนดให้วันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2563 เป็นวันหยุดราชการเพื่อชดเชยวันหยุดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ จึงขอแก้ไขข้อมูลในประกาศดังกล่าวข้างต้น

<<อ่านประกาศ>>